Algemene leveringsvoorwaarden

Wij hanteren de algemene leveringsvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven).

NUVO

Visser Contactlenzen

De beste oplossing, de beste zorg.