• St. Annastraat 93
 • 6524 EJ Nijmegen
 • 088 900 80 80
 • Lettergrootte

Algemene voorwaarden SOS Lens EyeD

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van SOS Lens EyeD (app). Via de app kunt u gebruik maken van diensten van Visser Contactlenzenpraktijk B.V. (Visser) op uw mobiele telefoon of tablet, zoals het doorlopen van de adviserende spoed workflow bij ontstane problemen bij uw lensgebruik, diverse vertalingen van uw (acute) problemen om te tonen aan een arts in het buitenland, de mogelijkheid om een paspoort op te maken, bestellingen te plaatsen en nog veel meer. U kunt deze gebruiksvoorwaarden downloaden, zodat u ze kan opslaan of printen. Met het bezoeken of gebruiken van de app, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Gebruik van de app

 1. Om gebruik te kunnen maken van de app, moet u de app downloaden op uw telefoon of tablet via de app Store van Apple voor iOS gebruikers, de Google Play Store voor Android gebruikers of de Microsoft Store voor Windows gebruikers. Hiervoor kunnen aanvullende voorwaarden gelden die u naast deze gebruiksvoorwaarden dient te respecteren.
 2. De inhoud van de app is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies van en/of diagnose door een optometrist of oogarts. Het gebruik van informatie en adviezen via de app en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie en/of adviezen neemt, is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Kosten

 1. Visser brengt voor het gebruik van de app geen kosten in rekening.
 2. U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de app.

 

Veiligheidsmaatregelen

 1. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de app. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van Visser die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten of de app opvolgen.
 2. U mag de app niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. Visser is gerechtigd om de toegang van de app te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de app.

 

Aansprakelijkheid

 1. Visser spant zich in om de app aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Visser niet garanderen dat de app foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.
 2. Visser doet haar uiterste best om de informatie en adviezen zo volledig en nauwkeurig samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid en volledigheid. Visser aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie en adviezen die via de app ontsloten worden.
 3. Visser kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de app staken of de inhoud daarvan aanpassen.
 4. Visser is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de app, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Visser.

 

Licentie en intellectuele eigendom

 1. De inhoud van de app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs- en merkrechten. Deze rechten berusten bij Visser. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Visser.
 2. Visser verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de app te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

[[Meting en Analyse

Visser zal –indien gewenst– de app verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen. Visser gebruikt software voor het verzamelen van uw gegevens en het analyseren van uw bezoek aan de app, zoals hoe vaak u terugkomt en eventuele problemen die u ervaart. Deze gegevens worden verwerkt door Visser voor het verbeteren van de service en de werking van de app, te denken valt aan: het tonen van relevante informatie, functionaliteit optimalisatie en het gebruiksvriendelijker maken.]]

 

Beëindiging en deactiveren app

 1. Visser mag het gebruik van de app op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.
 2. U kan het gebruik van de app zelf beëindigen door de app van uw mobiele apparaat te verwijderen door deze te de-installeren.

 

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de app en/of deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.