Medische contactlenzen voor de irregulaire cornea deel I

Dit is het eerste deel van een artikel waarin medische contactlenzen (CL) worden besproken die in een aantal ziekenhuizen binnen de praktijken van Visser Contactlenzen gebruikt worden. In dit eerste deel komen de verschillende lenstypes en hun toepassingen aan bod.

Dit artikel is gepubliceerd in Visus, juni 2013. Link naar het artikel.