Medische contactlenzen voor de irregulaire cornea deel II

Dit is het tweede deel van een artikel waarin medische contactlenzen (CL) worden besproken die in een aantal ziekenhuizen binnen de praktijken van Visser Contactlenzen gebruikt worden. In dit tweede deel komen de aanpasvolgorde via een flowchart en de scleralens aan bod.

Dit artikel is gepubliceerd in Visus, september 2013. Link naar het artikel.