NOG 2022

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen. Op woensdag 29, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 vond de jaarvergadering plaats; een driedaags programma met voordrachten, cursussen, posters en State of the Art lezingen, in Martiniplaza te Groningen. Op woensdag 29 juni (de speciale ‘corneadag’) presenteerden ook enkele specialisten van Visser Contactlenzen hun onderzoeken. Het ging hierbij om de volgende bijdragen:

09.50 uur – Henny Otten
Wetenschappers: A.C. Randag, L. de Kroon, H. Otten, C. Arias Claro-Handgraaf, B. Schimmer, T. Kortbeek, J. van Rooij, F.F. Stelma
Onderzoek: In vitro effectiveness of contact lens solutions available on the Dutch market against Acanthamoeba species

Henny Otten

10.30 uur – Karolien Elving
Wetenschappers: K.H. Elving, A.J.W. Haasnoot, E.A.E. Ghyczy, J.H. de Boer
Onderzoek: Contact lens wear in paediatric aphakia

16.18 uur – Henny Otten
Wetenschappers: H.M. Otten, E.S. Visser, C.A. Eggink
Onderzoek: Kwadrantspecifieke scleralens: Een nieuwe strategie na een Baerveldt implant bij keratoplastiek