Persbericht opening Brunssum

Vanaf maandag 22 mei starten de specialisten Mark Holtmann en Imke Jacobs hun spreekuren in de nieuwe locatie van Visser Contactlenzen in Brunssum. Hieronder volgt het persbericht dat naar lokale media en medische instellingen is verstuurd:

Visser Contactlenzen start spreekuren in Brunssum

Vanaf 22 mei starten de specialisten van Visser Contactlenzen Imke Jacobs en Mark Holtmann hun spreekuren in MIJN centrum voor medische zorg in Brunssum. Elke maandag en vrijdag kunnen inwoners van Parkstad Limburg en omgeving bij deze optometristen terecht voor het aanmeten van medische contactlenzen. Maar de expertise van deze specialisten garandeert ook een perfecte aanmeting van standaard contactlenzen. De start in Brunssum betekent een substantiële uitbreiding van de oogzorg in Limburg.

Veilig contactlenzen dragen
Vanaf 1977 is Visser Contactlenzen al gespecialiseerd in het aanmeten van contactlenzen die oplossingen bieden bij complexe oogaandoeningen. Voorbeelden zijn keratoconus en een onregelmatig hoornvlies na een transplantatie. Speciale contactlenzen zoals scleralenzen bieden naast een aanzienlijke verbetering van het zicht ook vaak een grote verbetering van de kwaliteit van leven door bijvoorbeeld pijn weg te nemen. Visser Contactlenzen houdt spreekuren op 29 poliklinieken en oogklinieken in Nederland, verzorgd door 35 specialisten. De optometristen van Visser Contactlenzen werken nauw samen met oogartsen.

Oogzorg in Brunssum
Imke Jacobs en Mark Holtmann verzorgen de aanmeting van alle voorkomende contactlenzen, met name medische contactlenzen. Ook kunnen zij de ogen van uw kinderen controleren op myopie (bijziendheid). Een tijdige gezondheidscheck van de ogen kan een hoop ellende voorkomen. Een optometrist kan heel eenvoudig de gezondheid van de ogen controleren.

Contact
Visser Contactlenzen
MIJN centrum voor medische zorg
Prins Hendriklaan 376 B
6443 AE  Brunssum
088 900 80 80
www.vissercontactlenzen.nl