• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Klachtenformulier

Bespreek uw klacht a.u.b. eerst met de direct betrokkene of diens verantwoordelijke. Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u onderstaand klachtenformulier invullen.