Contactlenzen op medische indicatie

Er zijn verschillende soorten contactlenzen die een oplossing kunnen bieden bij bepaalde oogaandoeningen. Voor alle contactlenzen op medische indicatie geldt dat regelmatige controle door een specialist noodzakelijk is.

Onze specialisten

Veelgestelde vragen

  • Contactlenzen die zijn aangemeten op medische indicatie, of waarvoor u door uw oogarts naar ons bent doorverwezen, worden vrijwel altijd vergoed door uw zorgverzekeraar binnen het basispakket. De aanschaf van de contactlenzenvloeistof wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is soms ook het geval bij diensten die bij ons worden afgenomen, zoals passingen en controles. Hiervoor kunt u een medisch abonnement bij ons afsluiten. U betaalt dan € 7,05 per maand via een doorlopende SEPA-incasso. Als u een medisch abonnement bij ons heeft, hoeft u de controles niet meer los af te rekenen en krijgt u tevens korting op de vloeistof. Een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun labels vindt u via deze link.

  • De declaratie bij uw zorgverzekeraar wordt door Visser Contactlenzen voor u geregeld. U hoeft de vaak hoge kosten voor de aangemeten contactlenzen niet zelf voor te schieten; deze nemen wij voor onze rekening totdat de zorgverzekeraar de kosten vergoed heeft. Uiteraard doen wij dit pas nadat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij hebben een handtekening van uw oogarts nodig voordat wij de aangemeten lenzen kunnen declareren.

  • Een punt om rekening mee te houden is de wettelijke eigen bijdrage. Dit is een vanuit de overheid verplichte bijdrage die door uzelf moet worden voldaan.

    • In 2023 bedraagt de eigen bijdrage € 59,50 per lens/per oog/per kalenderjaar, met een maximum van € 119,-.
    • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de eigen bijdrage € 61,- per lens/per oog/per kalenderjaar, met een maximum van € 122,-.

    De zorgverzekeraars OHRA, CZ, Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis (Achmea), FBTO, Interpolis en De Friesland verrekenen deze eigen bijdrage zelf met u. Het kan dus zijn dat u hiervoor van hen nog een aparte factuur ontvangt. Indien u bij een andere zorgverzekeraar bent aangesloten, innen wij de eigen bijdrage bij u.

  • Wanneer uw lenzen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, is het van belang om stil te staan bij de hoogte van uw eigen risico. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om de contactlenzen niet te declareren, bijvoorbeeld als u een hoog eigen risico heeft en u dat jaar nog niet veel zorgkosten heeft gehad.

Staat uw vraag er niet tussen?

Visser Contactlenzen

De beste oplossing, de beste zorg.