• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Bandagelenzen

Bandagelenzen zijn lenzen die worden toegepast om het oog te beschermen. Deze lenzen hoeven niet per se een sterkte te hebben; hierdoor is het mogelijk om er een bril overheen te dragen. Bandagelenzen zijn als het ware een soort transparante en van speciaal materiaal gemaakte verbandjes voor het oog. De lenzen blijven, tenzij anders aangegeven, gedurende een bepaalde periode dag en nacht in uw oog. De lengte van deze periode varieert per indicatie en soort bandagelens.

Bandagelenzen worden om verschillende redenen toegepast, zoals bijvoorbeeld bij

  • ernstig droge ogen
  • een beschadiging van het hoornvlies
  • aandoeningen aan de oogleden
  • of na een oogoperatie.

Controle bandagelenzen

Het is noodzakelijk om regelmatig controles uit te voeren; vooral de gezondheid van het hoornvlies moet goed in de gaten worden gehouden. Daarom is het zeer belangrijk dat bandagelenzen worden aangemeten in een praktijk met ruime ervaring in de medische toepassingen van contactlenzen. Alle specialisten van Visser Contactlenzen beschikken over deze ervaring en kunnen bandagelenzen op een verantwoorde manier aanmeten en controleren. Wanneer u bandagelenzen draagt, is een nauwe samenwerking tussen de optometrist/contactlensspecialist en de oogarts noodzakelijk.

Kosten

Klik op de link voor meer informatie over de kosten en eventuele vergoedingen.