• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Kosten en vergoedingen

Contactlenzen die zijn aangemeten op medische indicatie, of waarvoor u door uw oogarts naar ons bent doorverwezen, worden vrijwel altijd vergoed door uw zorgverzekeraar binnen het basispakket. Hier vindt u informatie over de kosten en de vergoedingen.

Wij regelen de declaratie voor u!

De declaratie bij uw zorgverzekeraar wordt door Visser Contactlenzen voor u geregeld. U hoeft de vaak hoge kosten voor de aangemeten contactlenzen niet zelf voor te schieten; deze nemen wij voor onze rekening totdat de zorgverzekeraar de kosten vergoed heeft. Uiteraard doen wij dit pas nadat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij hebben een handtekening van uw oogarts nodig voordat wij de aangemeten lenzen kunnen declareren.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar alles?

Diensten die bij ons worden afgenomen, zoals passingen en controles, en de aanschaf van de contactlenzenvloeistof worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor kunt u een abonnement bij ons afsluiten. Voor een klein bedrag per maand zijn alle controles gratis en ontvangt u korting op vloeistoffen en onze overige diensten.

Eigen risico

Wanneer uw lenzen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, is het van belang om stil te staan bij de hoogte van uw eigen risico. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om de contactlenzen niet te declareren, bijvoorbeeld als u een hoog eigen risico heeft en u dat jaar nog niet veel zorgkosten heeft gehad.

Eigen bijdrage

Een punt om rekening mee te houden is de wettelijke eigen bijdrage. Dit is een vanuit de overheid verplichte bijdrage die door uzelf moet worden voldaan. In 2022 bedraagt de eigen bijdrage € 59,50 per lens. De zorgverzekeraars OHRA, CZ, Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en De Friesland verrekenen deze eigen bijdrage zelf met u. Het kan dus zijn dat u hiervoor van hen nog een aparte factuur ontvangt. Indien u bij een andere zorgverzekeraar bent aangesloten, innen wij de eigen bijdrage bij u en verrekenen dat vervolgens met uw zorgverzekeraar.