Myopie

Myopie is een ander woord voor bijziendheid. Dit betekent dat iemand op korte afstand dingen scherp ziet maar dat zaken die verder weg zijn vaag worden. Hierdoor is het dragen van een bril of contactlenzen met een minsterkte noodzakelijk.

Signalen
Karen en Hugo vertellen over myopie
Afbeelding voor Een steeds groter wordend probleem

Een steeds groter wordend probleem

Op websites, in kranten, blogs, in ziekenhuizen, gezondheidscentra etc. verschijnt steeds meer informatie over myopie (bijziendheid). De reden hiervoor is eenvoudig: steeds meer jongeren worden myoop. Dit gebeurt overal op de wereld; dus ook in Nederland. Om te voorkomen dat veel van deze jongeren op hogere leeftijd ernstige oogafwijkingen ontwikkelen, is het belangrijk dat beginnende myopie bij jonge kinderen wordt aangepakt. Want juist dan is de kans op afremmen van de myopie het grootst.

Herken de signalen

Hoe weet u of uw kind bijziend is? Een eerste signaal is dat uw kind in de verte niet meer scherp ziet. Dit merkt u bijvoorbeeld doordat uw kind moeite heeft met het lezen van het digibord in de klas. Is dit een probleem? Vaak niet: bijziendheid is in de meeste gevallen eenvoudig te corrigeren met behulp van een bril of contactlenzen met een min waarde. Het wordt anders als u merkt dat de bijziendheid van uw kind toeneemt en de minsterkte in de bril steeds sterker wordt. De myopie is in een dergelijk geval progressief. Indien er geen actie wordt ondernomen om de myopie af te remmen is er een kans dat uw kind hoge myopie ontwikkelt (een waarde van -6 of hoger). Naast het feit dat dit erg vervelend is voor het kind vormt hoge myopie een risico op oogproblemen op latere leeftijd. De kans op ernstige oogaandoeningen zoals slijtage van het netvlies of netvliesloslating is bij hoge myopie namelijk groter.

Gratis online hulpmiddel

Controles

Om het myopie behandeltraject te laten slagen is het absoluut noodzakelijk dat er regelmatig controles plaatsvinden. Elk oog is uniek en het is altijd mogelijk dat een bewezen behandelmethode toch niet het gewenste effect heeft. In dat geval moet er zo vroeg mogelijk worden ingegrepen. Uw specialist zal u uitvoerig informeren over de controles die bij de behandelmethode horen. Tijdens de controles wordt er gekeken of de gekozen methode ook daadwerkelijk de groei van het oog afremt. Dankzij de periodieke controles krijgt de specialist goed inzicht in de ontwikkeling van de myopie en de mogelijke groei van het oog.

Behandelmethoden
Afbeelding van Controles

Veelgestelde vragen

  • Het is heel begrijpelijk dat u zich zorgen maakt als uw kind al op jonge leeftijd bijziend is en dus een bril of contactlenzen moet dragen om in de verte scherp te kunnen zien. Dat uw kind bijziend is, wil echter nog niet zeggen dat uw kind ook progressieve myopie heeft. Het is heel goed mogelijk dat de myopie zich stabiliseert en dus niet steeds toeneemt. Het is wel heel belangrijk dat de myopie bij uw kind goed wordt gecontroleerd. Het is namelijk zo dat de kans op het afremmen van progressieve myopie het grootst is op jonge leeftijd. Dus hoe eerder er met een passende behandelmethode is begonnen hoe beter de myopie kan worden afgeremd.

  • Hoewel myopie een groeiend gezondheidsprobleem vormt, worden myopie behandelingen nog niet door de zorgverzekeraars vergoed. We hopen dat door de groeiende vraag naar myopie management behandelingen dit snel zal worden opgenomen in het basis pakket. Visser Contactlenzen raadt u aan wel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken of er toch sprake kan zijn van een vergoeding.

Staat uw vraag er niet tussen?