Behandelmethoden

Een eerste en makkelijk te realiseren stap is ervoor te zorgen dat uw kind zich zoveel mogelijk houdt aan de 20-20-2 regel. Daar kunt u al heel vroeg mee beginnen. Als blijkt dat de myopie progressief wordt dan kan er in overleg met de specialist gekeken worden welke behandelmethode het meest geschikt is om de myopie af te remmen.

Risicofactoren
zachte lenzen

Zachte myopie remmende lenzen

De werking van dit type lenzen is gebaseerd op ‘perifere retinale defocus’. Dit betekent dat het licht dat aan de randen (in de periferie) het oog binnenkomt, scherp wordt afgebeeld op het netvlies. Met een normale contactlens is het beeld perifeer wazig, waardoor het oog gestimuleerd wordt om te groeien. En dat is juist niet de bedoeling. Er zijn verschillende typen zachte myopie remmende lenzen: daglenzen, maandlenzen en 3 maandelijkse lenzen. Het verschil tussen deze type contactlenzen heeft te maken met de correctie opties, zoals cilinders en hoogte van de sterkte. Uw specialist kan hier meer over vertellen.

Ortho-k lenzen

Ortho-k (ortho-keratologie) lenzen worden alleen ’s nachts gedragen, waardoor uw kind overdag geen bril of contactlenzen nodig heeft. Deze vormstabiele lenzen voeren gedurende de nacht een corrigerende druk uit op het centrale hoornvlies, dat hierdoor wordt afgevlakt. Overdag, als de lenzen dus niet gedragen worden, veert het hoornvlies slechts heel langzaam terug waardoor uw kind scherp kan zien zonder hulpmiddelen. De belangrijkste factor waar rekening mee dient te worden gehouden is het feit dat er tijdens de slaap niet geknipperd wordt. Het oog zorgt dus niet voor het broodnodige vocht. Dit is op te vangen door het gebruik van speciale oogdruppels zonder conserveermiddelen.

Maar hiervoor is wel discipline vereist; als deze druppels vergeten worden kan het oog erg droog worden waardoor het moeilijker wordt om de lenzen in de ochtend uit te halen. Daarnaast is het risico op een infectie bij nachtlenzen per definitie hoger dan bij zachte myopie remmende lenzen. Indien de myopie van uw kind kan worden afgeremd door het gebruik van zachte myopie remmende lenzen dan is deze optie altijd te prefereren boven de ortho-k lenzen.

Atropine druppels

Als de oogarts of orthoptist een behandeling met atropine druppels voorschrijft krijgt uw kind oogdruppels met een lage concentratie aan atropine. Atropine legt de spieren stil die de ooglens boller maken om dichtbij te kunnen zien, het verwijdt de pupil. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat deze stof de bijziendheid kan remmen. De meeste kinderen zijn gebaat bij een dosering van 0,05 procent. Een dergelijke lage dosering kent bijna geen bijwerkingen. Ongeveer vier weken na de start van de behandeling vindt de eerste controle plaats, meestal in de vorm van een telefonisch consult. De behandelduur bij atropine druppels bedraagt zo’n 2 tot 3 jaar.

Rijnstate Ziekenhuis over atropine druppels
Afbeelding van Atropine druppels

Veelgestelde vragen

  • Voor kinderen met progressieve myopie zijn brillen met speciale myopie remmende glazen ontwikkeld. Deze zorgen ervoor dat het zicht voor veraf scherp is, maar ze hebben ook een remmende werking op de groei van het oog. De technieken om dit voor elkaar te krijgen verschillen enigszins van elkaar, maar ze maken allemaal gebruik van hetzelfde principe, de honingraat constructie. Net als bij myopieremmende contactlenzen wordt het licht daardoor op een dusdanige wijze gebroken dat het oog niet gestimuleerd wordt om te groeien. Speciale myopie glazen zijn net als enkelvoudige brillenglazen toe te passen en kunnen in bijna elk montuur gebruikt worden.

  • Ortho-keratologie lenzen voeren gedurende de nacht een corrigerende druk uit op (de epitheelcellen van) het centrale hoornvlies, dat hierdoor (zover als nodig) wordt afgevlakt. Overdag, als de lenzen dus niet gedragen worden, veert het hoornvlies slechts heel langzaam terug waardoor de drager scherp kan zien zonder gebruik van hulpmiddelen.

  • De werking van zachte myopie remmende contactlenzen is gebaseerd op het principe van ‘perifere retinale defocus’. Heel simpel gezegd houdt dit in dat de lichtstralen die aan de randen van het oog binnenkomen (oftewel: in de periferie van het oog), extra worden gecorrigeerd waardoor de lichtstralen ook scherp op het netvlies worden afgebeeld. Bij standaard contactlenzen gebeurt dit niet en is het beeld perifeer wazig. Door het beeld ook in de randen scherp te maken voorkom je dat het oog gestimuleerd wordt te groeien. En myopie wordt juist veroorzaakt door een te lang gegroeid oog.

  • De optometrist bepaalt aan de hand van deze resultaten welke lenzen het meest geschikt zijn voor uw kind. Aangezien er verschillende myopie management therapieën zijn, werkt de optometrist die bij uw kind de myopie remmende lenzen aanmeet nauw samen met de orthoptist. Samen stellen zij een behandelplan op om het toenemen van de bijziendheid af te remmen. Het advies is onder andere gebaseerd op de plaats die uw kind inneemt op de zogenaamde percentielen. De myopie van uw kind wordt op deze manier ingedeeld op een ontwikkelingsschaal die loopt van 1 tot 100. De kritieke lijn hierbij is 75. Komen de waarden boven deze grens dan moet er een ander traject worden gestart. Uw specialist kan u hierover informeren.

Staat uw vraag er niet tussen?