• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Onregelmatig gevormd hoornvlies

Het hoornvlies is het voorste, bolvormige transparante deel van het oog en bepaalt voor het grootste deel welke bril- of contactlenssterkte iemand nodig heeft. Een verandering in de vorm of de helderheid van het hoornvlies kan de gezichtsscherpte sterk beïnvloeden. Met lenzen kan visuele hinder door de aandoening goed worden verholpen.

Oorzaken

Littekens op het hoornvlies kunnen een sterk verminderd zicht tot gevolg hebben. Deze littekens kunnen diverse oorzaken hebben, zoals een ongeluk, operatie, ontsteking of extreme uitdroging. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor onregelmatige hoornvliezen zoals aandoeningen waarbij het hoornvlies vervormt (bijvoorbeeld keratoconus, keratoglobus, pellucide marginale degeneratie).

Behandeling

De behandeling richt zich vooral op het verbeteren van het zicht. Als de vervorming zeer gering is en zich niet in het pupilvlak bevindt, is deze te corrigeren met een bril of contactlenzen. Bij grotere of onregelmatigere littekens worden speciale vormstabiele (harde) lenzen aangemeten.

Is het hoornvlies te onregelmatig gevormd, dan kan met een bril onvoldoende gezichtsscherpte worden verkregen. Contactlenzen kunnen dan een uitkomst bieden. Afhankelijk van de mate waarin het hoornvlies vervormd is, kan gekozen worden voor: