• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Samenwerking met oogartsen

Wanneer wij op medische indicatie contactlenzen bij u aanmeten, dan doen wij dit altijd in nauwe samenwerking met uw behandelend oogarts. De oogarts heeft een oogaandoening bij u geconstateerd en raadt u aan een afspraak bij ons in te plannen om te onderzoeken of contactlenzen voor u een oplossing kunnen bieden. Doordat wij veelal gevestigd zitten in ziekenhuizen op de polikliniek oogheelkunde, kunnen we de lijnen met de oogartsen kort houden. Nadat u bij ons een afspraak heeft gehad, brengen wij uw oogarts, indien nodig, op de hoogte van onze bevindingen. Dat resulteert in een optimale samenwerking met oogartsen.

Wanneer u onder behandeling bent van een oogarts en op zijn of haar doorverwijzen contactlenzen draagt, dan worden deze lenzen in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.