• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

In memoriam: Rients Visser

Op 11 maart 2022 is de oprichter van Visser Contactlenzenpraktijk, Rients Visser, in Nijmegen overleden. Samen met zijn vrouw Plonie richtte hij in 1977 de gespecialiseerde contactlenzenpraktijk op, met het doel zo veel mogelijk mensen met een complexe oogaandoening te helpen. Hij heeft zich op een vroeg moment in zijn loopbaan toegelegd op medische indicaties en moeilijke toepassingen van contactlenzen. Rients Visser is vaak buiten de gebaande paden getreden om oplossingen te creëren voor cliënten die niet geholpen konden worden met bestaande materialen en contactlensontwerpen. Hij was een echte pionier en innovator die met name op het gebied van de scleralens baanbrekend werk heeft verricht. Hij wordt dan ook internationaal geroemd om zijn vakmanschap en passie.

Deze passie voor kwaliteit heeft Rients Visser binnen de branche veel erkenning opgeleverd. Zo ontving hij diverse prijzen voor zijn posters en presentaties tijdens internationale congressen en kreeg hij in 2015 de Jan Kok-penning uitgereikt voor zijn bijzondere verdiensten in de oogzorg. In hetzelfde jaar mocht Rients Visser tijdens het Global Specialty Lens Symposium in Las Vegas de Award of Excellence in ontvangst nemen. De voornaamste drijfveer voor zowel Rients als Plonie Visser was het samenwerken met mensen en het goed willen doen voor hun patiënten en cliënten. Zelfs bij het ontvangen van de Award of Excellence benadrukte Rients Visser het bijzonder te vinden dat patiënten altijd bereid waren mee te werken aan nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen en hoeveel steun hij mocht ontvangen van zijn vrouw, kinderen, medewerkers en leveranciers. Rients wordt niet voor niets omschreven als een vriendelijke, betrokken en geduldige man waarmee je fijn kon samenwerken. Daarnaast geloofde hij in de kracht van kennisoverdracht. Hij gaf vele cursussen voor collega’s en organiseerde jarenlang geheel belangeloos de Onderwijsdag voor Optometrie studenten aan de Hogeschool van Utrecht. Ook heeft hij vele sporters geholpen om ondanks een oogafwijking op topniveau actief te kunnen blijven. Zo voorzag hij diverse topsporters van contactlenzen en nam hij tijdens de Olympische Spelen van Lillehammer, Nagano, Barcelona en Atlanta in het kader van het Sports Vision project vele speciale oogtesten af. Dankzij zijn enorme vakkennis mocht Rients Visser in 2000 zitting nemen in de Commissie Gezondheidsrisico’s van Contactlenzen van de Gezondheidsraad voor Minister Borst. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het uiteindelijke advies. Bij het 25-jarig bestaan van Visser Contactlenzenpraktijk in 2002 werd Rients Visser gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De collega’s van Visser Contactlenzen zijn trots dat zij het levenswerk van Rients Visser mogen voortzetten. Zijn passie, creativiteit en betrokkenheid zijn diep verankerd binnen het DNA van het bedrijf. Zo zet dochter Esther-Simone Visser de familietraditie samen met het team voort door binnen de contactlenzenpraktijk cliënten de beste oplossing voor hun ogen te blijven bieden en het onderzoek naar nieuwe contactlensmaterialen en -ontwerpen te blijven stimuleren. De onderzoeken en innovaties van Visser Contactlenzen oogsten internationaal nog steeds veel waardering. De familie Visser is dankbaar voor alle steunbetuigingen die zij heeft mogen ontvangen. De familie heeft op 19 maart in besloten kring afscheid genomen van Rients Visser.