• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

NOG jaarvergadering 2022

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen. Op woensdag 29, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 is er een driedaags programma met voordrachten, cursussen, posters en State of the Art lezingen, in Martiniplaza te Groningen. Op woensdag 29 juni (de speciale ‘corneadag’) presenteren ook enkele specialisten van Visser Contactlenzen hun onderzoeken. Het gaat hierbij om de volgende bijdragen:

09.50 uur – Henny Otten
Wetenschappers: A.C. Randag, L. de Kroon, H. Otten, C. Arias Claro-Handgraaf, B. Schimmer, T. Kortbeek, J. van Rooij, F.F. Stelma
Onderzoek: In vitro effectiveness of contact lens solutions available on the Dutch market against Acanthamoeba species

10.30 uur – Karolien Elving
Wetenschappers: K.H. Elving, A.J.W. Haasnoot, E.A.E. Ghyczy, J.H. de Boer
Onderzoek: Contact lens wear in paediatric aphakia

16.18 uur – Henny Otten
Wetenschappers: H.M. Otten, E.S. Visser, C.A. Eggink
Onderzoek: Kwadrantspecifieke scleralens: Een nieuwe strategie na een Baerveldt implant bij keratoplastiek

Het volledige programma is te vinden op de website congresdienst.nl
Henny Otten