• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Wereldwijde erkenning voor de innovatieve kracht van Visser Contactlenzen

Sinds 2017 is de door het Visser Team ontwikkelde scleralens in de Verenigde Staten op de markt gebracht onder de naam SynergEyes VS (VS = Visser Scleral). Vanaf de introductie wordt deze lens gezien als het beste dat er te krijgen is. Deze kwaliteit blijkt wel uit het feit dat de lens jaarlijks door de scleralens aanpassers in de Verenigde Staten voor alle nieuwe aanpassingen als eerste lens verkozen wordt. Dankzij de inzet van het Visser Scleralens Aanmeet & Ontwikkel Team onder leiding van optometrist Henny Otten is er nu een nieuwe innovatie bijgekomen: de multifocale scleralens. Deze lens is onlangs in de VS op de markt gebracht als SynergEyes VS Multifocal Scleralens en dat is niet onopgemerkt gebleven. In de nieuwsbrief van Contact Lenses Today van januari opent de introductie van de multifocale scleralens het nieuwsoverzicht. Een teken van internationale erkenning voor de innovaties van Visser Contactlenzen.

De gehele nieuwsbrief is hier in te zien.
Nieuwsbrief van Contact Lenses Today januari 2022