• St. Annastraat 93
  • 6524 EJ Nijmegen
  • 088 900 80 80
  • Lettergrootte

Publicaties en lopende onderzoeken

Visser Contactlenzen hecht veel waarde aan het doen van onderzoek om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen rondom contactlenzen. De onderzoeken die wij doen kunnen worden uitgesplitst naar:

  • wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met poliklinieken oogheelkunde van verschillende (academische) ziekenhuizen.
  • producttests op verzoek van leveranciers. Hierbij fungeren wij als onafhankelijk testcentrum.

In onze onderzoeken gaat de aandacht uit naar zowel het creëren van nieuwe toepassingsgebieden van contactlenzen als naar verbetering van de dienstverlening rondom contactlenzen. Een overzicht van onze lopende onderzoeken en een overzicht van publicaties van onze afgeronde onderzoeken vindt u hieronder.

Lopende onderzoeken

Op dit moment lopen de volgende onderzoeken:

  • diverse productonderzoeken
  • een onderzoek naar het werkgeheugen in samenwerking met MUMC+.
  • een onderzoek in samenwerking met de polikliniek Oogheelkunde van Rijnstate in Velp waarin we de verandering in sterkte volgen bij kinderen met verschillende lenstypes. Wereldwijd zijn er aanwijzingen dat wellicht tijdens het dragen van nachtlenzen of een speciale zachte lens de sterkte minder hard achteruit gaat. Wij onderzoeken of wij in Nederland deze tendens ook zien.

Publicaties

In 2016 is Esther-Simone Visser gepromoveerd op een onderzoek naar scleralenzen. Dit promotieonderzoek heeft geleid tot de introductie van een geheel nieuw scleralensontwerp, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld patiënten die een hoornvliestransplantatie hebben ondergaan. U kunt haar proefschrift hier downloaden:
Objective and subjective performance of scleral lenses and new advances in scleral lens technologies.

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties van onderzoeken die (mede) zijn uitgevoerd door één van onze optometristen. Wilt u het volledige artikel lezen, dan kunt u hiervan een kopie bij ons opvragen.

Advantages of toric scleral lenses
Medical applications and outcomes of bitangential scleral lenses
Modern scleral lenses part 1. Clinical featureshier
Modern scleral lenses part II. Patient satisfaction
Scleral lens influence on corneal curvature and pachymetry in keratoconus patients
Scleral lens tolerance after corneal cross-linking for keratoconus
Treatment of ocular surface disorders and dry eyes with high gas-permeable scleral lenses
The silicone rubber contact lens: Clinical indications and fitting technique
Advanced contact lens fitting part 5: the scleral contact lens: clinical indications
Een nieuwe generaties (torische) scleralenzen, een up-date
Oral omega-6 essential fatty acid treatment in contact lens associated dry eye
Het hoornvlies in de wetenschap – Oog voor U
Interview Simone Visser over ontwikkeling scleralens – Eyeline
Scleral lens wear in scuba and deap-sea diving
Clinical Performance of a New Bitangential Mini-scleral Lens